Wat wij geloven drijft ons, vormt ons en geeft richting aan ons leven en werk in Cambodja.

Wij geloven dat ieder kind kostbaar is
Wij geloven in de kracht van relaties
Wij geloven dat discipelschap onze hoogste roeping is
Wij geloven dat we geroepen zijn tot vredestichters
Wij geloven dat we hier te gast zijn

Wij geloven dat ieder kind kostbaar is
Het meest kostbare en kwetsbare dat God ons gegeven heeft is een kind.
Februari 2013 hebben wij in samenwerking met een lokale gemeente een kleuterschool opgezet. De school is een veilige plaats waar kinderen met plezier mogen leren en zich ontwikkelen.
Wij hebben een aantal jonge mensen opgeleid tot leerkracht en inmiddels kunnen zij de school gedeeltelijk zelfstandig draaien. Onze taak is om hen hierin te bemoedigen en te ondersteunen om zo te werken naar zelfstandigheid.

Daarnaast willen we dat de school een veilige plaats is voor de leerkrachten om tot bloei te komen. Met vallen en opstaan mogen zij leren om samen te werken als team in eenheid en liefde.

Wij geloven in de kracht van relaties
Levens van mensen veranderen door relaties heen. Dit betekent dat wij veel tijd investeren in het bouwen en verdiepen van vriendschappen. Ons verlangen is om onze lokale vrienden te zien groeien in relatie met God en met elkaar. Dit doen we in de eerste plaats door eenvoudig ons leven te delen met hen die God in ons leven heeft gebracht. 

Wij geloven dat discipelschap onze hoogste roeping is
In samenwerking met onze lokale vrienden willen we ontdekken en verder werken aan dat wat God al aan het doen is in hun leven. Ondanks alle gebrokenheid is God aan het werk en vernieuwt Hij levens.
Discipelschap is onze hoogste roeping. Samen met anderen willen we leren wat het betekent om Jezus te volgen. We doen dit door naast hen te staan, samen op te trekken en een voorbeeld te zijn om na te volgen.   

Wij geloven dat we geroepen zijn tot vredestichters
Dit betekent dat we de vrede van God nastreven in de relaties met anderen om ons heen. We verlangen ernaar om mensen te herenigen met elkaar en met God. Dit is het werk van Gods Geest, we weten ons afhankelijk van Hem en zien gebed als onze belangrijkste ‘tool’.

Wij geloven dat we hier te gast zijn
Dit betekent dat we ons werk willen doen in nederigheid met respect voor de lokale cultuur en bevolking. Het leren kennen en begrijpen van de lokale taal & cultuur heeft onze prioriteit en is een dagelijks leerproces. In ons werk zoeken we naar dat wat past binnen de lokale cultuur.